Tinpes

Tinpes

 • Tintu Print (Pigmentos)
 • Aerografía (base)
 • Textil Plastisoles
 • Textil Agua
 • Subli – Print
 • Tintu Eva
 • Printo Screen
 • Printo Refelex
 • Pet
 • Polietileno
 • Super Flex
 • PVC
 • Vinylfast (mate PVC)
 • Poly Tampo Textil
 • Poly Tampo
 • Tintu Epox (catalizable)
 • Tintuflex (globito)